Terms of Newsletter Service (in Polish)

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera. Realizując obowiązek ustawowy, poniżej wyjaśniamy zasady, na jakich będziemy wysyłać Ci nasze aktualności i informować Cię o ofercie Yoga Retreatment. Mamy nadzieję, że uda nam się spełnić Twoje oczekiwania, a przedstawiane treści będą dla Ciebie interesujące, inspirujące i wspólnie stworzymy wspaniałą przestrzeń rozwoju duchowego i fizycznego.

 

 

 • Czym jest usługa Newslettera?

 

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter (dalej jako: Regulamin) określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (dalej jako: Newsletter lub Usługa) przez Operatora Usługi.
 2. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty, wydarzeń oraz aktualności Yoga Retreatment bądź podmiotów z nią powiązanych.
 4. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
 5. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

 

 

 • Kto jest operatorem usługi?

 

Operatorem Usługi jest Anna Komierowska – Szweycer, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Passion Projects Anna Komierowska – Szweycer” z siedzibą przy ul. Hlonda 4G/10, 02 – 972 Warszawa, nr NIP 9512079469, dalej w Regulaminie oraz w treściach na stronie internetowej nazywana „Operatorem” bądź „Yoga Retreatment”.

 

 

 •  Na jakich warunkach można korzystać z usługi?

 

 1. Newsletter jest całkowicie bezpłatny i zawsze takim pozostanie.
 2. Korzystać z Newslettera może każdy, a wiadomości przez nas przesyłane nie zawierają żadnych treści wymagających ograniczeń wiekowych. Jedynym warunkiem korzystania z Newslettera jest podanie w formularzu rejestracyjnym na stronie Yogaretreatment.pl swojego adresu e-mail i kliknięcie przycisku „Zapisz się”, który prześle podany adres do Operatora Usługi i uruchomi jej świadczenie.
 3. Oferta Newslettera skierowana jest do osób, które wyraziły wolę jej otrzymywania; nie chcemy zaśmiecać skrzynki użytkownikom niezainteresowanym naszymi treściami, dlatego prosimy – nie podawaj adresów, do których wskazywania nie jesteś uprawniony.

 

 

 •  Czy możliwe jest dalsze wykorzystywanie treści newslettera?

 

W Yoga Retreatment dajemy z siebie wszystko, aby przygotowane przez nas treści były świeże, inspirujące i użyteczne dla naszych gości. Poszczególne wiadomości wysyłane w ramach Newslettera stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa, dlatego też ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem wymaga naszej zgody. Jeśli chcesz udostępnić całość lub fragment naszego materiału na swojej stronie, blogu bądź w innym ogólnodostępnym miejscu – napisz do nas.

 

 

 •  Jak długo obowiązuje umowa o świadczenie usługi newslettera?

 

Co do zasady umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony – ale Użytkownik ma niczym nieograniczone prawo jej wypowiedzenia bez podania przyczyny w każdym czasie. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy – więcej nie będziemy już przesyłać Ci żadnych treści (o ile oczywiście nie zmienisz zdania 😊). Wypowiedzenie możesz złożyć w formie mailowej bądź drogą korespondencji tradycyjnej, ale dla Twojej wygody w stopce każdej wiadomości udostępniamy prosty link umożliwiający Ci wypowiedzenie umowy jednym kliknięciem.

 

Z naszej strony Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć dostawę Newslettera – jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o tym na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Zastrzegamy sobie także prawo do usunięcia wszystkich nieprawidłowych bądź nieistniejących adresów e-mail.

 

 

 •  Czy w związku z dostawą newslettera Operator Usługi przetwarza dane osobowe?

 

Operator Usługi jest jednocześnie Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter – dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego, podczas którego podałeś nam swój adres e-mail,  zawsze zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi. Podanie tych danych jest oczywiście w pełni dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usługi.

 

W każdym przypadku Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu pełnej ochrony Twoich danych osobowych – w szczególności zabezpieczając je przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem.

 

 

 •  Jak długo przetwarzane będą dane osobowe? 

 

Dane osobowe przechowywać będziemy do czasu wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie Newslettera, a po tym okresie – wyłącznie w zakresie i przez okres istnienia uzasadnionego interesu Operatora.

Ponadto, każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy o świadczenie usługi Newslettera, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów prawa, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Yoga Retreatment Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: yogaretreatment.pl/polityka-prywatnosci

 

 

 •  Czy Administrator może przekazać dane osobowe innym podmiotom?

 

Na podstawie szczegółowego upoważnienia lub umowy łączącej Administratora z podmiotem przetwarzającym dane osobowe mogą być one przekazywane podmiotom współpracującym z nami w zakresie świadczenia usługi Newsletter, tj.:

  1. platformie Woocommerce.com obsługiwanej przez Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd z siedzibą w Dublinie, Irlandia.
  2. platformie Getresponse.pl obsługiwanej przez GetResponse sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

 

 

 •  Czy istnieje droga zgłoszenia ewentualnych nieprawidłowości w związku ze świadczoną usługą?

 

Staramy się dokładać wszelkich starań, aby nasz Newsletter spełniał wszelkie Twoje oczekiwania, a udostępnione nam przechowywane i przetwarzane były z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa. Jeśli jednak uważasz, że w jakikolwiek sposób doszło do naruszenia Twoich uzasadnionych interesów w tym zakresie, masz prawo złożenia reklamacji na adres mailowy: [email protected], bądź pocztą tradycyjną na adres Operatora Usługi.

W treści reklamacji podaj nam swoje dane, które będą niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis tego, na czym Twoim zdaniem polegały nieprawidłowości w toku świadczenia usługi. Ustosunkujemy się do nich niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Keep in touch!

Subscribe to Yoga Retreatment for ALL news.
We care about our customers - you have always been an integral part of who we are. Join today.

Keep in touch!

Subscribed successfully!

Shopping cart0
There are no products in the cart!
0
Yoga Retreatment – dostępna rezerwacja na 2024
This is default text for notification bar